ONZE PRODUCTEN

Wij leveren:

Brandstoffen
Smeermiddelen en vetten
Brandstof opslagtanks
Pompen (ook met registratiesysteem)
IBC Tanks
AdBleu


BRANDSTOFFEN
Wij leveren ook benzines: Super plus ongelood 98; Euro XL en Euro ongelood 95.

Diesel laagzwavel EN 590, is een laagzwavelige brandstof die probleemloos kan worden toegepast in zowel nieuwe (commonrail) als oudere dieselmotoren. De reinigende eigenschappen in deze brandstof zorgen voor een schoner brandstofsysteem en een goede werking van de injectoren. Dieselolie laagzwavel kent een zomer- en winterkwaliteit. In de winterperiode wordt de brandstof voorzien van extra toevoegingen. Door deze aangepaste samenstellingen worden de nadelige effecten van parafinescheiding bij lage temparaturen gereduceerd. Hierdoor blijft dieselolie laagzwavel EN 590 onder normale winteromstandigheden probleemloos toepasbaar.


SMEERMIDDELEN EN VETTEN
Smeerolie kan worden geleverd in bulk, vaten met verschillende inhoudsmaten, vetpatronen etc.
Raadpleeg onze online advieswijzer of vraag telefonisch advies. Wij hebben altijd het juiste product in huis.


BRANDSTOF OPSLAGTANKS
Wij leveren kwalitatief hoogwaardige bovengrondse opslagtanks. Varierend met een capaciteit van 600 liter tot 150.000 liter. Inclusief KIWA certificering & installatie!


POMPEN
Wij leveren brandstofpompen met een opbrengst varierend van 45 tot 150 liter per minuut. Hieraan kan desgewenst een registratiesysteem gekoppeld worden.


IBC TANKS
IBC staat voor International Bulk Carrier. Een mobiele opslag van brandstof met een inhoud tot 3.000 liter. Tot 1.000 liter mag vrij over de weg vervoerd worden. Deze IBC tank kan geleverd worden met een 12, 24 of 230 volt brandstofpomp.


AdBlue
AdBlue wordt toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen. AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoog zuivere ureumoplossing van 32,5 % in gedemineraliseerd water. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu. AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. Het is geen brandstof of brandstofadditief en moet gebruikt worden in een aparte speciale tank in zware voertuigen. Navullen gaat op dezelfde manier als diesel tanken. Mocht U AdBlue op uw handen morsen, dan is eenvoudig afspoelen met water voldoende. Het gemiddelde verbruik van AdBlue is ongeveer 5% van het dieselverbruik. Per 100 liter diesel zult U ongeveer 5 liter AdBlue verbruiken. Indien juist opgeslagen is AdBleu één jaar houdbaar. Niet in direct zinlicht plaatsen en het moet beschermd worden tegen te hoge en te lage temparaturen. Het vriespunt is -11 graden celcius. AdBlue behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing. Het moet in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte bewaard worden.


CONTACT

Kantoor Adres
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda

Postadres
Postbus 1098
4801 BB Breda

T. 0522 239999
F. 0522 239999
E. webmaster@ok-oliecentrale.nl